تنهایی ، عارف|کلیپ کده

تنهایی ، عارف نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
تنظیم و ارکستر: ناصر آهنیان
شعر: بامداد جویباری
کیفیت تبدیل از صفحه گرام