تنگ غروبه ، فرزین|کلیپ کده

تنگ غروبه ، فرزین نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
بازخوانی ترانه ی ماندگار کیوان و داریوش و ماسیس ، کمیاب…