تهران مراسم:اجرای زنده گروه موسیقی دال بند|کلیپ کده

تهران مراسم:اجرای زنده گروه موسیقی دال بند نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
تهران مراسم:اجرای زنده گروه موسیقی مدرن دال بند مهمانی افطار سازمان زیبا سازی شهرداری تهران در عمارت عین الدوله تماس با مدیر برنامه گروه دال بند،موسسه تهران مراسم:۰۹۱۲۰۸۰۹۰۳۰