تهران مراسم:اجرای زنده گروه موسیقی دال بند|کلیپ کده

تهران مراسم:اجرای زنده گروه موسیقی دال بند نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
تهران مراسم:اجرای زنده گروه موسیقی مدرن دال بند مهمانی افطار سازمان زیبا سازی شهرداری تهران تلفن تماس با مدیر برنامه دلا بند،موسسه تهران مراسم:»09120809030