کلیپ توضیحات الویری درباره انتخاب گزینه های اصلی شهرداری تهران – ۱

کلیپ توضیحات الویری درباره انتخاب گزینه های اصلی شهرداری تهران نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
صحبتهای مرتضی الویری منتخب شورای شهر پنجم درباره انتخاب گزینه های اصلی شهرداری تهران

 دانلود فیلم با لینک مستقیم