تکنوازی فلوت کلیدار کیانوش اکبری|کلیپ کده

تکنوازی فلوت کلیدار کیانوش اکبری نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
تکنوازی فلوت کلیدار کیانوش اکبری مدرس و تعمیرات سازهای بادی در آموزشگاه های موسیقی رشت که به وسیله ایشان در فروشگاه موسیقی محجوب نواخته شد