تک خوانی که رئیس بیمارستان شد+ویدئو|کلیپ کده

تک خوانی که رئیس بیمارستان شد+ویدئو نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
محمد حسین توکل همان تک خوان سرود «مادر برام قصه بگو» است که عینک ته استکانی و فریم دارش او را از بقیه جدا کرده بود؛ حالا دکتر شده و مدتی هم ریاست بیمارستان آباده را به عهده داشت.