فیلم جاده حل مسئله فلسطین

جاده حل مسئله فلسطین نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
«این منطقى که امام بزرگوار مطرح کردند که «اسرائیل باید از بین برود»، یک منطق انسانى است؛ ما گفتیم از این مردمى که در این منطقه زندگى می کنند، یک رفراندمى انجام بگیرد، رژیم حاکم بر این منطقه را رفراندم معین کند، مردم معین کنند.

 دانلود فیلم با لینک مستقیم