کلیپ جا انداختن دست بوکسور به وسیله رقیب، وسط رینگ – ۴۱

کلیپ جا انداختن دست بوکسور به وسیله رقیب، وسط رینگ نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
یک بوکسور هنگام مبارزه در رینگ مسابقه دستش به طور جزئی در رفت ولی مسابقه ادامه یافت.

 دانلود فیلم با لینک مستقیم