فیلم جراحی تومور بزرگ در کاسه چشم

جراحی تومور بزرگ در کاسه چشم نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
جراحی یك تومور بسیار بزرگ در كاسه چشم كه به درون مغز بیمار هم ادامه داشته و باعث بیرون زدگی چشم و نابینایی آن شده بود.
توسط دکتر رجبی ،دکتر گیوشریفی و دکتر اصغری

 دانلود فیلم با لینک مستقیم