کلیپ جشنواره «فصل شکوفایی»

جشنواره «فصل شکوفایی» نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
کمک سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد به برنامه های فراغتی تشکل های مردمی و مساجد در قالب طرح «فصل شکوفایی»-تابستان۹۶- سال گذشته ۸۰۰ تشکل از حمایت این طرح برخوردار شدند و ۸۰هزار نفر نیز در برنامه های آموزشی آن شرکت کردند.

 دانلود فیلم با لینک مستقیم