کلیپ جشن تجلیل از استاد حاج اصغر زنجانی – ق ۵-گزارش دبیر

جشن تجلیل از استاد حاج اصغر زنجانی – ق ۵-گزارش دبیر نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
جشن تجلیل از استاد حاج اصغر زنجانی – ق ۵-گزارش دبیر همایش – دکتر فیروزفر

 دانلود فیلم با لینک مستقیم