جلسه ستاد ملی مقابله با آتش سوزی جنگل ها|کلیپ کده

جلسه ستاد ملی مقابله با آتش سوزی جنگل ها نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
مشروح جلسه را می توانید از لینک زیر مطالعه فرمایید:

https://www.doe.ir/Portal/home/?news/196210/550181/737685/ابتکار-خواستار-بررسی-ممنوعیت-مطلق-روشن-کردن-آتش-در-هوای-%D