جمال قمری- مسابقه سخنرانی تریبون سال ۱۳۹۵- مصاحبه|کلیپ کده

جمال قمری- مسابقه سخنرانی تریبون سال ۱۳۹۵- مصاحبه نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
جمال قمری یکی از داوران مسابقه سخنرانی تریبون سال ۱۳۹۵ از ارتقا کیفیت شرکت کنندگان تریبون ۹۵ می گوید و پیشنهاداتی به شرکت کنندگان آینده مسابقه تریبون می دهد.