جهان مثل تو نداره بنیامین Benyamin Dony Mesle To Nadareh|کلیپ کده

جهان مثل تو نداره بنیامین Benyamin Dony Mesle To Nadareh نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
The Lyrics:
Cheshmamo ro ham mizaramo – چشمامو رو هم می ذارم و – I close my eyes
Toro be yadam miyaramo – تو رو به یادم می آرم و – I remember you
Dobare dast tekun midan ona – دوباره دست تكون می دم و – They shake hand to me
Toro behem neshun midan ona – تو رو به همه نشون می دم و – And they show you to me
Kam miyaram akhe toro – كم می آرم آخه تو رو – Then i lose you
Toro beyadam miyaramao – تو رو به یادم می آرم و – I remember you
Donya dige mesle to nadare – جهان دیگه مثل تو نداره – The world has'nt someone