جوی آرام و آسمانی صاف،همچنان حاکم بر کشور|کلیپ کده

جوی آرام و آسمانی صاف،همچنان حاکم بر کشور نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
گزارش هواشناسی (۲۴ خرداد ۹۶)