حامد زمانی / علمدار کمیل (شهید ابراهیم هادی)|کلیپ کده

حامد زمانی / علمدار کمیل (شهید ابراهیم هادی) نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
میون جنگ هشت ساله دو تا مردن
که غیرت واسشون غیر ارادی بود
یکیشون حاج ابراهیم همت بود
یکیشونم ابراهیم هادی بود

همون ک قتلگاهش شد کمیل اما
نه زیر بار سازش رفت نه تسلیم
همه دیدن درست مثل خلیل الله
تبر بر دوش داره حاج ابراهیم

کسی که پا بذاره توی این دنیا
توی دلدادگی از پا نمیفته
مثل اون پهلوونی که توی ظلمت
جلو دشمن اذان صبح میگفته
سعادت توی دستای کسیه که
تو این جهان میگن جوون ناکامه
صدام وقف شهیدی