حدیث سرو | آیت الله مرعشی | منزل ششم: حجاب خاک|کلیپ کده

حدیث سرو | آیت الله مرعشی | منزل ششم: حجاب خاک نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
حضرت آیت الله مرعشی در ابتدا به تحصیل علوم تازه و بخشی از طب سنتی روی آورد و سپس به تحصیل علوم متداول حوزوی پرداخت. مقدمات ادبیات عرب را از محضر والد مكرّمش سید شمس الدین محمود مرعشی و عارف معروف شیخ مرتضی طالقانی آموخت. تجوید را از شیخ نورالدین شافعی بكتاشی، علم انساب را از مرحوم پدر و سید محمدرضا صائغ بحرانی و دیگران یاد گرفت. در علم تفسیر شاگرد شیخ محمد حسین شیرازی بود و فقه و اصول را نیز از وی و میرزا محمدعلی مدرسی چهاردهی رشتی، مرد میرزا محمود شیرازی، مرد شیخ محمدحسین تهرانی و نیز مسائل استدلالی این دو