فیلم حرکت کراس اور درازکش

حرکت کراس اور درازکش نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
به پشت روی زمین دراز بکشید و یکی از پاها رو خم کنید و به حالت ضربدری روی پای دیگر بذارین. سعی کنید که زانوتون زمین رو لمس کنه. از یار تمرینیتون بخواهید که شانه تون رو با یک دست نگه داره و به زمین بچسبونه، در حالیکه با دست دیگر پاتون رو کنترل کنه. تلاش کنید که پایی که به صورت خم شده نگه داشتید، از زمین بلند کنه و یار تمرینیتون با فشار روی پا از این کار مانع بشه. پس از ۱۰ تا ۲۰ ثانیه پا رو عوض کنید

 دانلود فیلم با لینک مستقیم