حضور نیروهای مقاومت عراقی در مرز عراق سوریه شمال تنف|کلیپ کده

حضور نیروهای مقاومت عراقی در مرز عراق سوریه شمال تنف نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
لحظه باشكوه ورود نیروهاى حشد شعبی عملیات کننده در سوریه به کشور خود از طریق منطقه شمال شرق التنف پس از پیشروهای اخیر در این منطقه.