حمایت از تولید با حفظ حقوق مصرف کننده|کلیپ کده

حمایت از تولید با حفظ حقوق مصرف کننده نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
شبکه دو- ۲۴ خرداد ۹۶- ۲۰:۳۰| تولید به جای جیب مردم دست تو جیب خودش کند/ مصاحبه با دبیر ستاد تنطیم بازار استان تهران.