خارج کردن دانشگاه از صحنه ی مبارزه، با انقلاب زدایی|کلیپ کده

خارج کردن دانشگاه از صحنه ی مبارزه، با انقلاب زدایی نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا