خامنه ای :پذیرش و اجرای سند ٢٠٣٠ مطلقا مجاز نیست|کلیپ کده

خامنه ای :پذیرش و اجرای سند ٢٠٣٠ مطلقا مجاز نیست نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا