خاموش شدن برج ایفل به نشانه همدردی با قربانیان حملات|کلیپ کده

خاموش شدن برج ایفل به نشانه همدردی با قربانیان حملات نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
نیمه شب پنج شنبه چراغ های برج ایفل در پاریس به نشانه همدردی با قربانیان حملات تروریستی روز چهارشنبه و مردم ایران خاموش شد

فیلم از شاهده یوسفی