خدمتی دیگر/ بلوار امام خمینی (ره) طرقبه|کلیپ کده

خدمتی دیگر/ بلوار امام خمینی (ره) طرقبه نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
ساخت و بازگشایی بوار امام خمینی (ره) شهر طرقبه به وسیله شهرداری طرقبه خدمتی دیگر برای شهروندان و میهمانان این شهر