خشم و خون درکابل نتیجه سیاست های دیکته شده غرب به غنی

خشم و خون درکابل نتیجه سیاست های دیکته شده غرب به غنی نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
تحلیلگران افغان می گویند ریاست جمهوری افغانستان در تنگنای خواست کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس قرار دارد تا جایی که بسیاری از تصمیم ها را خارجی ها به اشرف غنی دیکته می کنند و این كامنت ات تحمیلی باعث قربانی شدن مردم افغانستان شده است.
.mp4