خشکشویی و شستشوی مبل در منزل تهران(گل پونه ها)|کلیپ کده

خشکشویی و شستشوی مبل در منزل تهران(گل پونه ها) نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
شرکت گل پونه ها
خشکشویی و شستشوی مبل ,موکت ,فرش,خوشخواب و صندلی اتوموبیل در محل
با پرسنل مجرب آماده عقد قرارداد با منازل,سازمانها و ادارات جهت انجام خدمات بصورت تضمینی و تخصصی هستیم.
تنها در صورت رضایت مشتری هزینه خدمات دریافت میگردد.
سرویس سراسر تهران بزرگ
۲۲۱۴۸۳۴۵-۲۲۱۴۸۹۴۵-۲۲۱۴۹۰۸۴
۲۲۸۳۶۳۵۱-۸۶۰۱۶۱۲۷-۴۴۸۲۶۹۵۰
۴۴۵۶۴۴۷۸-۴۴۷۴۴۲۰۲-۴۴۳۶۰۸۳۸
۶۶۲۷۵۶۳۶-۶۶۲۷۵۷۴۲-۶۶۲۵۵۳۰۶
۶۶۲۵۵۴۱۸

۰۹۱۲۵۱۲۹۱۹۷-۰۹۳۰۸۸۹۳۳۸۳