خصوصیات حکومتی امیرالمؤمنین علیه السلام چه بود؟|کلیپ کده

خصوصیات حکومتی امیرالمؤمنین علیه السلام چه بود؟ نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
رهبرانقلاب: حضرت علی در عمل به حق بی باک بود، ملاحظه نمیکرد؛ در عمل به عدل بی باک بود، ملاحظه نمیکرد؛ رودربایستی در زندگی امیرالمؤمنین نبود. همان آدمی که به مالک اشتر میگوید بگذار این امتناع کننده از بیعت برود، در موارد دیگری سخت گیری میکند، دقّت میکند، اصرار میکند.