خلیج فارس دریای اسطوره و تاریخ|کلیپ کده

خلیج فارس دریای اسطوره و تاریخ نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
اختصاصی روزآروز: ⁣رکس تیلرسون وزیر امور خارجه امریکا به جای خلیج فارس از نام جعلی خلیج عربی استفاده کرد. ببینیم این عنوان ساختگی چگونه مطرح شد؟