کلیپ خوردگی و اکسیداسیون ( جلسه پنجم)

خوردگی و اکسیداسیون ( جلسه پنجم) نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
دکتر حبیبی راد :
خوردگی و اکسیداسیون
جلسه پنجم – واکنش های شیمیایی خوردگی
سری آموزش های مبانی خوردگی و اکسیداسیون که به وسیله کارگروه آموزشی گروه متالورژها تهیه شده است .
بر روی وب سایت و نیز کانال متالورژها قابل مشاهده است.
www.metallurgha.ir

 دانلود فیلم با لینک مستقیم