خوشحالی رهبر کره شمالی در موفقیت حمله هوایی|کلیپ کده

خوشحالی رهبر کره شمالی در موفقیت حمله هوایی نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
جنگنده نظامی کره شمالی که با موفقیت کامل مانور نظامی را انجام دادند، مورد تحسین رهبر کره شمالی قرار گرفتند.