خیابانی که خودروها را خورد!|کلیپ کده

خیابانی که خودروها را خورد! نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
نشست یک خیابان در چین باعث وارد آمدن خسارت های فراوانی به صاحبان خودرو شد.