خیابان های اطراف مجلس، چهار روز پس از حمله تروریستی|کلیپ کده

خیابان های اطراف مجلس، چهار روز پس از حمله تروریستی نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
چهار روز پس از حمله تروریستی مرگبار در تهران،امروز مجلس جلسه علنی دارد…