دانلود فیلم داستانهای بهلول حکیم – قاضی طماع اپیزود ۲

داستانهای بهلول حکیم – قاضی طماع اپیزود ۲ نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
بهلول ('بهلول دانا، بهلول مجنون کوفی یا ابو وهب بن عمرو صیرفی کوفی، ) یکی از عقلای مجانین سدهٔ دوم هجری و معاصر هارون الرشید لعنت الله بود. وی در کوفه نشو و نما یافت و مردم محل او را با نام بهلول دانا می نامیدند.
هارون و خلفای دیگر از او موعظه می طلبیدند. او در همان شهر ادب می آموخت و سپس خود را به دیوانگی زد. او در سال ۱۹۰ قمری درگذشت.
بهلول را از شاگردان امام کاظم دانسته اند. زمانی که از سوی هارون الرشید در معرض خطر قرار گرفت خود را به جنون زد ولی در مواقع لزوم به مردم پند واندرز می داد.
بهلول به معن

 دانلود فیلم با لینک مستقیم