داعش مد نبود، زمانی که ما داعش داشتیم!|کلیپ کده

داعش مد نبود، زمانی که ما داعش داشتیم! نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
عکسی از حمله انقلابیون آزادیخواه سال ۵۷ به پادگان عشرت آباد!
بریدن گلوی یک افسر و چرخاندنش با اتومبیل. . .