دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری|کلیپ کده

دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
آشنایی با دفاع مقدس – سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری – ۱۳۹۶/۰۳/۲۳