دانلود فیلم دانلود آموزش مدلسازی سطوح یا Surface در نرم افزار Inven

دانلود آموزش مدلسازی سطوح یا Surface در نرم افزار Inven نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
Getting Started with Inventor Surface Modeling با مشاهده این کورس آموزشی با امکانات و ابزارهای نرم افزار Inventor در زمینه مدل سازی سطوح آشنا شده و استفاده از آن ها را در عمل و بر روی پروژه ه�… دانلود در FarinSoft.ir/23387

 دانلود فیلم با لینک مستقیم