درآمد اصفهان و بیات راجه|کلیپ کده

درآمد اصفهان و بیات راجه نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
درآمد اصفهان و بیات راجه
تار:كیوان ساكت،آواز:وحید تاج
از كتاب "گزیده ی ردیف كاربردی موسیقی ملی ایران"