درخواست مجروح حادثه تروریستی تهران از لاریجانی چه بود؟!|کلیپ کده

درخواست مجروح حادثه تروریستی تهران از لاریجانی چه بود؟! نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
در زمان دیدار دکتر لاریجانی از مجروحان حادثه تروریستی داعش در تهران یکی از مجروحین