درخواست مسعود شجاعی از رئیس جمهور|کلیپ کده

درخواست مسعود شجاعی از رئیس جمهور نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
▪️شجاعی، بازیکن تیم ملی از روحانی خواسته که شرایط ورود زنان به ورزشگاه ها را فراهم کند. به عقیده او اگر این اتفاق بیافتد، باید ورزشگاه ۲۰۰ هزار نفری ساخت.