درگیری در پارلمان مصر|کلیپ کده

درگیری در پارلمان مصر نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
چهارمین جلسه پارلمان مصر برای تحلیل مساله جنجالی "جزایر تیران و صنافیر" به فحاشی و درگیری فیزیکی انجامید.