فیلم در ستایش فضاى ساخته نشده | محمد مجیدی | تداکس تهران

در ستایش فضاى ساخته نشده | محمد مجیدی | تداکس تهران نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
در ستایش فضاى ساخته نشده // کدامیک مهمتر است: جایی که چیزی در آن می سازیم و یا جایی که خالی می گذاریم؟ ببینیم چگونه این سؤال می تواند بر فرآیند طراحی در معماری تأثیرگذار باشد.

 دانلود فیلم با لینک مستقیم