دستگاه نوا . شاهرخ پورقاسم|کلیپ کده

دستگاه نوا . شاهرخ پورقاسم نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
گوشه نهفت و اشاره به رهاب و فرود
آواز : شاهرخ پورقاسم
شعر : رهی معیری