دستگیری بیش از ۶۰ نفر در ارتباط با حوادث تهران|کلیپ کده

دستگیری بیش از ۶۰ نفر در ارتباط با حوادث تهران نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
لینک ویدئو در سایت دریچه ۲۴:http://www.daricheh24.com/detail/Video/10957/153