کلیپ دفاع آقای مکارم از آرای مردم .سخن مرا وارونه نشان دادند

دفاع آقای مکارم از آرای مردم .سخن مرا وارونه نشان دادند نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
دفاع قاطع آیت الله مکارم شیرازی از دموکراسی:

▫️در دوران ما حکومت دیکتاتوری غیر ممکن است و مردم زیر بار نمیروند. باید به آرای مردم مراجعه کرد. سخنان قبلی من را وارونه جلوه دادند.

 دانلود فیلم با لینک مستقیم