فیلم دفاع شبکه وهابی نور (سعودی اماراتی) از ابن ملجم

دفاع شبکه وهابی نور (سعودی اماراتی) از ابن ملجم نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
دفاع شبکه وهابی نور که به وسیله عربستان و امارات تامین مالی می شود از ابن ملجم:
ابن ملجم صحابه پیامبر بود،خدا از او اعلام رضایت کرده !!! ما هم باید از او حمایت کنیم پس ما حق اعتراض به ابن ملجم نداریم

 دانلود فیلم با لینک مستقیم