دكتر محمدرضا رضایی – مصاحبه با رادیو گفتگو|کلیپ کده

دكتر محمدرضا رضایی – مصاحبه با رادیو گفتگو نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
مصاحبه دکتر رضایی کاندیدا مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون عمران با رادیو گفتگو با موضوع تفکیک سه وزارتخانه. ۲۱ خرداد ۹۶٫