دوخته شدن چشم بازار به پشتیبانی بانک ها|کلیپ کده

دوخته شدن چشم بازار به پشتیبانی بانک ها نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
شبکه یک- ۲۱ خرداد ۹۶- ۲۱:۰۰| برای رونق تولید و اشتغال در جامعه چشم بازار به پشتیبانی بانک ها دوخته شده است. اما برخی کارشناسان می گویند سالهاست بانک ها برای افزایش دارایی هایشان با ورود بازار مسکن و خودرو خود بنگاهی بزرگ شده اند. سرمایه ها که قرار بود ریل اقتصادی کشور شود آجر روی آجر به برج های چند ده طبقه و خودروهای لوکس مبدل شده است.