دو نیروی امنیتی محبوب حادثه تروریستی تهران

دو نیروی امنیتی محبوب حادثه تروریستی تهران نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
♦️لحظه جابجایی دو نیروی امنیتی که از روز گذشته به نمادی از رشادت نیروهای امنیتی و سرنوشت مردم از آنها تبدیل شد
.mp4