دیالوگ ماندگار سریال هزاردستان|کلیپ کده

دیالوگ ماندگار سریال هزاردستان نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
نویسنده و کارگردان: مرحوم علی حاتمی|….ابوالفتح:خائنین به ملت باید از میان برداشته شوند و میشوند.ما تا اینجای جاده رو رفتیم.با توقف ما این حرکت ناتمام نمی ماند.تجربه ی ما توشه ی جاده رهروان آینده است. هر چند تجربه ناموفق باشد.پیروزی محرومان قطعی است.دل نگرانی ما از خودخواهی آدمی است که می خواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد.پیروزی رؤیت خواهد شد حتی اگر در کاسۀ چشمان من و تو گیاه روییده باشد.